class="blog"

- Anunt privind Incheierea contractului de achizitie echipamente si software necesare activitatii de management a proiectului „Plums for junk”, cod proiect: 15.2.1.054

Postat în ProMehedinti
*/ ?>

[]

- Anunt de atribuire a contractului de servicii tipografice, design si realizare materiale promotionale necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti – Vidin cross-border Area”, Coduri CPV:79341100-7, 22150000-6, 7981000-8, 18443340-1, 22819000-4, 30192121-5,22459100-3

Postat în ProMehedinti
*/ ?>

Anunt_Atribuire_Contract_Servicii_Tipografice_15.2.1.006[]

- Anunt de atribuire a contractului de servicii organizare evenimente si conferinte, inclusiv cazare, inchirieri, catering si transport necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti – Vidin cross-border Area”, Coduri CPV:79952000-2, 55120000-7, 60172000-4

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Anunt_Atribuire_Contract_Organizare_Evenimente_15.2.1.006[]

- Proces Verbal de deschidere a ofertelor depuse pentru achizitia de servicii tipografice, design si realizare materiale promotionale necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area” cod proiect 15.2.1.006

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Proces_Verbal_deschidere oferte_Servicii_Tipografice_15.2.1.006[]

- Proces-verbal de deschidere a ofertelor depuse pentru achizitia de servicii organizare evenimente si conferinte, inclusiv cazare, inchirieri, catering si transport necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area” cod proiect 15.2.1.006

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Proces_Verbal_deschidere_oferte_Organizare_Evenimente_15.2.1.006[]

- Raspunsuri la solicitarile de clarificari nr. 3 adresate de operatori economici pentru achizitia de servicii organizare evenimente si conferinte, inclusiv cazare, inchirieri, catering si transport necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area” cod proiect 15.2.1.006

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Clarificari organizare evenimente_3_15.2.1.006[]

- Raspunsuri la solicitarile de clarificari nr. 3 adresate de operatori economici pentru achizitia de servicii tipografice, design si realizare materiale promotionale necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area” cod proiect 15.2.1.006

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Clarificari servicii tipografice_3_15.2.1.006[]

- Raspunsuri la solicitarile de clarificari nr. 2 adresate de operatori economici pentru achizitia de servicii organizare evenimente si conferinte, inclusiv cazare, inchirieri, catering si transport necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area” cod proiect 15.2.1.006

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Clarificari organizare evenimente_2_15.2.1.006[]

- Anunt privind incheierea contractului de achizitie servicii de traducere-interpretariat necesare implementarii proiectului „6 Reasons to visit Mehedinti- Vidin cross-border area”

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Anunt incheiere contract servicii de traducere_15.2.1.006[]

- Anunt privind incheierea contractului de achizitie servicii de traducere-interpretariat necesare implementarii proiectului „Plums for Junk”

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Anunt incheiere contract servicii de traducere_15.2.1.054[]

- Anunt privind incheierea contractului de achizitie servicii productie si multiplicare filme de informare, necesare implementarii proiectului „6 Reasons to visit Mehedinti- Vidin cross-border area”

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Anunt incheiere contract servicii productie filme_15.2.1.006[]

- Anunt privind incheierea contractului de achizitie servicii elaborare studiu de marketing turistic, necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti – Vidin cross-border Area”

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Anunt incheiere contract elaborare studiu marketing turistic_15.2.1.006[]

- Anunt privind incheierea contractului de achizitii servicii elaborare si multiplicare studiu privind statusul ariilor protejate si a zonelor umede existente de-a lungul fluviului Dunarea pe teritoriului judetului Mehedinti, necesare implementarii proiectului „Plums for Junk”

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Anunt incheiere contract elaborare studiu_15.2.1.054[]

- Anunt privind incheierea contractului de achizitii servicii tipografice, design si realizare materiale promotionale necesare implementarii proiectului „Plums for Junk”

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Anunt incheiere contract servicii tipografice_15.2.1.054[]

- Anunt privind incheierea contractului de achizitii servicii organizare evenimente si conferinte, inclusiv cazare, inchirieri, catering si transport, necesare implementarii proiectului „Plums for Junk”, cod proiect 15.2.1.054

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Anunt incheiere contract organizare evenimente_15.2.1.054[]

- Raspunsuri la solicitarile de clarificari nr. 2 adresate de operatori economici pentru achizitia de servicii tipografice, design si realizare materiale promotionale necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area” cod proiect 15.2.1.006

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Clarificari servicii tipografice_nr. 2_15.2.1.006[]

- Raspunsuri la solicitarile de clarificari adresate de operatori economici pentru achizitia de servicii organizare evenimente si conferinte, inclusiv cazare, inchirieri, catering si transport necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area” cod proiect 15.2.1.006

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Clarificari organizare evenimente _15.2.1.006[]

- Raspunsuri la solicitarile de clarificari adresate de operatori economici pentru achizitia de servicii tipografice, design si realizare materiale promotionale necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area” cod proiect 15.2.1.006

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Clarificari servicii tipografice_15.2.1.006[]

- Anunt privind incheierea contractului de achizitie servicii de publicitate in mass-media, necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area” cod proiect 15.2.1.006

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Anunt incheiere contract servicii publicitate in mass-media – 15.2.1.006[]

- Anunt privind incheierea contractului de achizitie servicii de realizare si gazduire website, necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area” cod proiect 15.2.1.006

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Anunt incheiere contract servicii realizare si gazduire website-15.2.1.006[]

- Anunt privind incheierea contractului de achizitie servicii de publicitate in mass-media, necesare implementarii proiectului „Plums for Junk” cod proiect 15.2.1.054

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Anunt incheiere contract servicii publicitate in mass-media – 15.2.1.054[]

- Anunt privind incheierea contractului de achizitie servicii de realizare si gazduire website, necesare implementarii proiectului „Plums for Junk” cod proiect 15.2.1.054

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Anunt incheiere contract servicii realizare si gazduire website-15.2.1.054[]

- Achizitie servicii tipografice, design si realizare materiale promotionale necesare implementarii proiectului “6 Reasons to visit Mehedinti – Vidin cross-border Area” – Cod Proiect:15.2.1.006

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Anunt Participare_Servicii Tipografice_15.2.1.006

Documentatie Atribuire_Servicii Tipografice_15.2.1.006[]

- Achiziţie servicii organizare evenimente și conferințe, inclusiv cazare, închirieri, catering și transport necesare implementării proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti – Vidin cross-border Area” – Cod Proiect:15.2.1.006

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Anunt Participare_Servicii_Organizare Evenimente_15.2.1.006

Documentatie Atribuire_Servicii_Organizare Evenimente_15.2.1.006[]

- Raspunsuri la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pentru achizitia directa de servicii tipografice, design si realizare materiale promotionale necesare implementarii proiectului „Plums for junk”, Coduri CPV: 79810000-5,30192121-5, 30233180-6, 22816100-4, 22459100-3.18331000-8,18443340-1, 18934000-5

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Raspunsuri la clarificari pentru Achizitia de servicii tipografice_Plums for Junk[]

- Anulare procedura pentru atribuirea contractului de achizitii servicii tipografice, design si realizare materiale promotionale necesare implementarii proiectului „6 Reasons to visit Mehedinti –

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Anulare Procedura Achizitie Servicii Tipografice_15.2.1.006[]

- Anulare procedura pentru atribuirea contractului de achizitii servicii organizare evenimente si conferinte, inclusiv cazare, inchirieri. catering si transport necesare implementarii proiectului „6 Reasons to visit Mehedinti-Vidin cross-border Area”

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Anulare Procedura Achizitie Servicii Organizare Evenimente_15.2.1.006[]

- Răspunsuri la solicitările de clarificări adresate de operatori economici pentru achiziția directă de servicii de realizare website-72413000-8 și servicii de găzduire site – 72415000-2 necesare implementării proiectului ” Plums For Junk”

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Raspunsuri la clarificari pentru achizitia directa de servicii de realizare website si servicii de gazduire site- PROETC_1[]

- Răspunsuri la solicitările de clarificări adresate de operatori economici pentru achiziția directă de servicii de realizare și găzduire website, necesare implementării proiectului ”6 Reasons to Visit Mehedinti – Vidin cross-border Area” , Cod CPV: 72413000-8, 72415000-2

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Raspunsuri la clarificari pentru achizitia directa de servicii de realizare website si servicii de gazduire site- PROETC[]

- Răspunsuri la solicitările de clarificări adresate de operatori economici pentru achiziția directă de servicii organizare evenimente și conferințe, inclusiv cazare, închirieri, catering și transport necesare implementării proiectului „Plums for Junk”, Coduri CPV: 79952000-2, 55120000-7, 60172000-4

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Raspunsuri la clarificari pentru achizitia directa de servicii organizare evenimente si conferinte, inclusiv cazare, inchirieri[]

- Achizitie servicii tipografice, design si realizare materiale promotionale necesare implementarii proiectului “6 Reasons to visit Mehedinti – Vidin cross-border Area” –PROETC 15.2.1.006

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Documentatie atribuire achizitie materiale promotionale -PROETC 15.2.1.006[]

- Achizitie servicii tipografice, design si realizare materiale promotionale necesare implementarii proiectului “6 Reasons to visit Mehedinti – Vidin cross-border Area” –PROETC 15.2.1.006

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Anunt participare achizitie servicii materiale promotionale-PROETC 15.2.1.006[]

- Anunt achizitie directa de servicii de traducere-interpretariat – PROETC 15.2.1.006

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Anunt achizitie servicii traducere -interpretaria-PROETC 15.2.1.006[]

- Anunt achizitie directa de servicii de traducere -interpretariat -PROETC 15.2.1.054

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Anunt achizitie servicii traducere -interpretare-PROETC 15.2.1.054[]

- Anunt achizitie directa de servicii elaborare studiu de marketing turistic -PROETC 15.2.1.006

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Anunt achizitie servicii elaborare studiu marketing turistic-PROETC 15.2.1.006[]

- Anunt achizitie directa de servicii elaborare si multiplicare studiu privind statusul ariilor protejate si a zonelor umede existente de-a lungul fluviului Dunarea pe teritoriul judetului Mehedinti –PROETC 15.2.1.054

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Anunt achizitie servicii elaborare studiu status arii protejate -PROETC 15.2.1.054[]

- Anunt achizitie servicii productie si multiplicare filme de informare – PROETC 15.2.1.006

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Anunt achizitie servicii productie si multimplicare filme informare – PROETC 15.2.1.006[]

- Anunt achizitie servicii publicitate mass-media – PROETC 15.2.1.054

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Anunt achizitie servicii publicitate mass-media – PROETC 15.2.1.054[]

- Anunt achizitie servicii publicitate mass-media -PROETC 15.2.1.006

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Anunt achizitie servicii publicitate mass-media -PROETC 15.2.1.006[]

- Anunt achizitie servicii realizare si gazduire website – PROETC 15.2.1.054

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Anunt achizitie servicii realizare si gazduire website – PROETC 15.2.1.054[]

- Anunt achizitie servicii realizare si gazduire website -PROETC 15.2.1.006

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Anunt achizitie servicii realizare si gazduire website -PROETC 15.2.1.006[]

- Anunt achizitie materiale promotionale -PROETC 15.2.1.054

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Anunt achizitie materiale promotionale -PROETC 15.2.1.054[]

- Anunt achizitie organizare evenimente – PROETC 15.2.1.054

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Anunt achizitie organizare evenimente – PROETC 15.2.1.054[]

- Anunțuri achiziții

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

[]

- Documentatie atribuire-PROETC 15.2.1.006

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Achiziţie servicii organizare evenimente și conferințe, inclusiv cazare, închirieri, catering și transport necesare implementării proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti – Vidin cross-border Area”, Coduri CPV: 79952000-2, 55120000-7, 60172000-4

Documentatie atribuire-PROETC 15.2.1.006 – format PDF[]

- Anunt participare-PROETC 15.2.1.006

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Achiziţie servicii organizare evenimente și conferințe, inclusiv cazare, închirieri, catering și transport necesare implementării proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti – Vidin cross-border Area”, Coduri CPV: 79952000-2, 55120000-7, 60172000-4

Anunt participare-PROETC 15.2.1.006 – fisier PDF[]

- ” Plums For Junk ” – Proiect transfrontalier Mehedinți – Vidin

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

descriere proiect Plums for JunkScurtă descriere: proiectul ” Plums for Junk ”, Cod PROIECT 15.2.1.0054, din cadrul programului INTERREG V-A Romania-Bulgaria Programme, este finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională și din contribuție națională (România și Bulgaria).

Proiectul este implementat de Fundația “Phoenix – Secolul 21” din Vidin în parteneriat cu Asociația „Parteneriat regional pentru dezvoltare durabilă – Vidin” și Asociația Pro-Mehedinți.

Perioada de implementare a proiectului este: februarie 2016 – iulie 2017

Obiectivul general al proiectului este acela de a informa populația din zona țintă a proiectului cu privire la viața sălbatică din zonele protejate și implicarea oamenilor în acțiuni concrete pentru protecția mediului în orașe și situri protejate Natura 2000.

 

Activitățile proiectului:

 

Rezultatele proiectului:

– studierea vieții în sălbăticie în zonele de implementare ale proiectului

– reducerea poluării în orașe și în zonele protejate

– dezvoltarea unei strategii comune pentru managementul ariilor protejate

 

Grupuri țintă:

[]

Etichetat cu: , , , , , , , , , , ,

- 6 Reasons to visit Mehedinti-Vidin cross-border area

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>
6 Motive sa vizitezi zona transfrontaliera Mehedinti-Vidin

Proiectul „6 Motive sa vizitezi zona transfrontaliera Mehedinti-Vidin”

Scurtă descriere: proiectul ”6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area”, Cod PROIECT 15.2.1.006, din cadrul programului INTERREG V-A Romania-Bulgaria, este finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională, și din contribuție națională (România și Bulgaria).

Proiectul este implementat de Asociația Pro-Mehedinți în parteneriat cu Asociația „Parteneriat regional pentru dezvoltare durabilă – Vidin” din Bulgaria.

Perioada de implementare a proiectului este: februarie 2016 – septembrie 2017

Obiectivul general al proiectului: contribuția la dezvoltarea economică, socială și culturală durabilă a zonei transfrontalieră Mehedinti-Vidin prin intermediul unor acțiuni comune axate pe infrastructuri turistice, respectiv proiectarea comună a produselor și serviciilor turistice cheie, bazate pe patrimoniul natural și cultural.

Activitățile proiectului:

– A.1 Managementul proiectului
– A.2 Realizarea unui Studiu de Marketing Turistic pentru zona transfrontalieră Mehedinți – Vidin
– A.3 Realizarea unui Ghid turistic și a unei hărți turistice pentru zona Mehedinți – Vidin
– A.4 Seminarii de informare
– A.5 Organizarea a 3 workshopuri de artizanat în România
– A.6 Organizarea a 3 workshopuri de artizanat în Bulgaria
– A.7 Festivalul creației
– A.8 Realizarea a 6 filme
– A.9 Realizarea unui website
– A.10 Participarea la 6 târguri naționale de turism
– A.11 Conferința Româno – Bulgară
– A.12 Informarea și publicitatea proiectului

Rezultatele proiectului:

– Realizarea unui Studiu de Marketing Turistic
– Realizarea a 4000 de Ghiduri turistice
– Realizarea a 4000 de Hărți turistice
– Crearea a 6 modele de suveniruri turistice reprezentative
– Realizarea a 6 filme de promovare turistică
– 6 touristic routes,
– Crearea unui website al proiectului
– Participarea la 6 târguri naționale de turism în România și Bulgaria
– Susținerea a 16 seminarii de informare
– Organizarea a 6 workshopuri de artizanat
– Realizarea a 4000 de broșuri ”Cartea Artizanilor”
– Organizarea unui Festival al Creației
– Organizarea unei Conferințe Româno – Bulgare

Grupuri țintă:

[]

Etichetat cu: , , , , , ,

- Promovarea culturii antreprenoriale în regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov

Postat în de ProMehedinti
*/ ?>

Scurtă descriere: 

Proiectul „ Promovarea culturii antreprenoriale în regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritara 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor și a întreprinderilor”, domeniul major de intervenție 3.1 “ Promovarea culturii antreprenoriale ”.

Solicitant și parteneri:

Proiectul este implementat de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia in parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, Universitatea din Craiova, Universitatea din București, Universitatea „Titu Maiorescu” din București, Societatea comercială pentru cercetare, proiectare și producție de echipamente și instalații de automatizare – Sucursala IPA CIFATT Craiova și Asociația Pro-Mehedinți.

Durata proiectului:

februarie – decembrie 2015

Aria de implementare:

Proiectul va fi implementat în regiunile Sud-Vest Oltenia și Bucuresti-Ilfov și va facilita inițierea de noi afaceri sau dezvoltarea afacerilor existente în scopul creșterii competitivității acestora pe piață.

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general constă în promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale și manageriale in rândul a 448 de persoane (studenți, masteranzi, tineri absolvenți, întreprinzători, persoane ce doresc să inițieze activități independente, manageri și angajați din cadrul IMM-urilor) cât și pentru beneficiarii de consiliere și asistență tehnică în cadrul centrelor de sprijin ce vor fi înființate/dezvoltate în cadrul proiectului.

Activitățile proiectului:

Rezultatele proiectului:

Grupul țintă:

Grupul țintă este format din 448 de persoane dintre care minim 50% tineri înmatriculați în sistemul de învățământ universitar, iar restul vor face parte din orice alte categorii sociale din regiunile Sud  – Vest Oltenia și București – Ilfov, asigurând astfel respectarea principiului egalității de șanse. Din numărul total de persoane aparținând grupului țintă, cel puțin 25% (respectiv 112 persoane) vor fi femei.

 

[]