class="blog"

- (Română) Anunt privind Incheierea contractului de achizitie echipamente si software necesare activitatii de management a proiectului “Plums for junk”, cod proiect: 15.2.1.054

Posted on ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Anunt de atribuire a contractului de servicii tipografice, design si realizare materiale promotionale necesare implementarii proiectului “6 Reasons to Visit Mehedinti – Vidin cross-border Area”, Coduri CPV:79341100-7, 22150000-6, 7981000-8, 18443340-1, 22819000-4, 30192121-5,22459100-3

Posted on ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Anunt de atribuire a contractului de servicii organizare evenimente si conferinte, inclusiv cazare, inchirieri, catering si transport necesare implementarii proiectului “6 Reasons to Visit Mehedinti – Vidin cross-border Area”, Coduri CPV:79952000-2, 55120000-7, 60172000-4

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Proces Verbal de deschidere a ofertelor depuse pentru achizitia de servicii tipografice, design si realizare materiale promotionale necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area” cod proiect 15.2.1.006

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Proces-verbal de deschidere a ofertelor depuse pentru achizitia de servicii organizare evenimente si conferinte, inclusiv cazare, inchirieri, catering si transport necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area” cod proiect 15.2.1.006

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Raspunsuri la solicitarile de clarificari nr. 3 adresate de operatori economici pentru achizitia de servicii organizare evenimente si conferinte, inclusiv cazare, inchirieri, catering si transport necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area” cod proiect 15.2.1.006

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Raspunsuri la solicitarile de clarificari nr. 3 adresate de operatori economici pentru achizitia de servicii tipografice, design si realizare materiale promotionale necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area” cod proiect 15.2.1.006

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Raspunsuri la solicitarile de clarificari nr. 2 adresate de operatori economici pentru achizitia de servicii organizare evenimente si conferinte, inclusiv cazare, inchirieri, catering si transport necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area” cod proiect 15.2.1.006

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Anunt privind incheierea contractului de achizitie servicii de traducere-interpretariat necesare implementarii proiectului “6 Reasons to visit Mehedinti- Vidin cross-border area”

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Anunt privind incheierea contractului de achizitie servicii de traducere-interpretariat necesare implementarii proiectului “Plums for Junk”

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Anunt privind incheierea contractului de achizitie servicii productie si multiplicare filme de informare, necesare implementarii proiectului “6 Reasons to visit Mehedinti- Vidin cross-border area”

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Anunt privind incheierea contractului de achizitie servicii elaborare studiu de marketing turistic, necesare implementarii proiectului “6 Reasons to Visit Mehedinti – Vidin cross-border Area”

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Anunt privind incheierea contractului de achizitii servicii elaborare si multiplicare studiu privind statusul ariilor protejate si a zonelor umede existente de-a lungul fluviului Dunarea pe teritoriului judetului Mehedinti, necesare implementarii proiectului “Plums for Junk”

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Anunt privind incheierea contractului de achizitii servicii tipografice, design si realizare materiale promotionale necesare implementarii proiectului “Plums for Junk”

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Anunt privind incheierea contractului de achizitii servicii organizare evenimente si conferinte, inclusiv cazare, inchirieri, catering si transport, necesare implementarii proiectului “Plums for Junk”, cod proiect 15.2.1.054

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Raspunsuri la solicitarile de clarificari nr. 2 adresate de operatori economici pentru achizitia de servicii tipografice, design si realizare materiale promotionale necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area” cod proiect 15.2.1.006

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Raspunsuri la solicitarile de clarificari adresate de operatori economici pentru achizitia de servicii organizare evenimente si conferinte, inclusiv cazare, inchirieri, catering si transport necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area” cod proiect 15.2.1.006

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Raspunsuri la solicitarile de clarificari adresate de operatori economici pentru achizitia de servicii tipografice, design si realizare materiale promotionale necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area” cod proiect 15.2.1.006

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Anunt privind incheierea contractului de achizitie servicii de publicitate in mass-media, necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area” cod proiect 15.2.1.006

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Anunt privind incheierea contractului de achizitie servicii de realizare si gazduire website, necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area” cod proiect 15.2.1.006

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Anunt privind incheierea contractului de achizitie servicii de publicitate in mass-media, necesare implementarii proiectului „Plums for Junk” cod proiect 15.2.1.054

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Anunt privind incheierea contractului de achizitie servicii de realizare si gazduire website, necesare implementarii proiectului „Plums for Junk” cod proiect 15.2.1.054

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Achizitie servicii tipografice, design si realizare materiale promotionale necesare implementarii proiectului “6 Reasons to visit Mehedinti – Vidin cross-border Area” – Cod Proiect:15.2.1.006

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Achiziţie servicii organizare evenimente și conferințe, inclusiv cazare, închirieri, catering și transport necesare implementării proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti – Vidin cross-border Area” – Cod Proiect:15.2.1.006

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Raspunsuri la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pentru achizitia directa de servicii tipografice, design si realizare materiale promotionale necesare implementarii proiectului “Plums for junk”, Coduri CPV: 79810000-5,30192121-5, 30233180-6, 22816100-4, 22459100-3.18331000-8,18443340-1, 18934000-5

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Anulare procedura pentru atribuirea contractului de achizitii servicii tipografice, design si realizare materiale promotionale necesare implementarii proiectului “6 Reasons to visit Mehedinti –

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Anulare procedura pentru atribuirea contractului de achizitii servicii organizare evenimente si conferinte, inclusiv cazare, inchirieri. catering si transport necesare implementarii proiectului “6 Reasons to visit Mehedinti-Vidin cross-border Area”

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Răspunsuri la solicitările de clarificări adresate de operatori economici pentru achiziția directă de servicii de realizare website-72413000-8 și servicii de găzduire site – 72415000-2 necesare implementării proiectului ” Plums For Junk”

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Răspunsuri la solicitările de clarificări adresate de operatori economici pentru achiziția directă de servicii de realizare și găzduire website, necesare implementării proiectului ”6 Reasons to Visit Mehedinti – Vidin cross-border Area” , Cod CPV: 72413000-8, 72415000-2

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Răspunsuri la solicitările de clarificări adresate de operatori economici pentru achiziția directă de servicii organizare evenimente și conferințe, inclusiv cazare, închirieri, catering și transport necesare implementării proiectului „Plums for Junk”, Coduri CPV: 79952000-2, 55120000-7, 60172000-4

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Achizitie servicii tipografice, design si realizare materiale promotionale necesare implementarii proiectului “6 Reasons to visit Mehedinti – Vidin cross-border Area” –PROETC 15.2.1.006

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Achizitie servicii tipografice, design si realizare materiale promotionale necesare implementarii proiectului “6 Reasons to visit Mehedinti – Vidin cross-border Area” –PROETC 15.2.1.006

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Anunt achizitie directa de servicii de traducere-interpretariat – PROETC 15.2.1.006

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Anunt achizitie directa de servicii de traducere -interpretariat -PROETC 15.2.1.054

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Anunt achizitie directa de servicii elaborare studiu de marketing turistic -PROETC 15.2.1.006

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Anunt achizitie directa de servicii elaborare si multiplicare studiu privind statusul ariilor protejate si a zonelor umede existente de-a lungul fluviului Dunarea pe teritoriul judetului Mehedinti –PROETC 15.2.1.054

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Anunt achizitie servicii productie si multiplicare filme de informare – PROETC 15.2.1.006

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Anunt achizitie servicii publicitate mass-media – PROETC 15.2.1.054

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Anunt achizitie servicii publicitate mass-media -PROETC 15.2.1.006

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Anunt achizitie servicii realizare si gazduire website – PROETC 15.2.1.054

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Anunt achizitie servicii realizare si gazduire website -PROETC 15.2.1.006

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Anunt achizitie materiale promotionale -PROETC 15.2.1.054

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Anunt achizitie organizare evenimente – PROETC 15.2.1.054

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Anunțuri achiziții

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Documentatie atribuire-PROETC 15.2.1.006

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- (Română) Anunt participare-PROETC 15.2.1.006

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.

- “Plums For Junk” Project

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

descriere proiect Plums for Junk

The project entitled: ”Plums for junk”, Project code 15.2.1.054 is financed under INTERREG V-A Romania-Bulgaria Programme, this programme is financed by the European Union through the European Regional Development Fund and co-financed by Romania and Bulgaria through contributions from state budget and from project beneficiaries.

The project is implemented by Foundation “Phoenix – 21 century”, Vidin in partnership with “Regional partnerships for sustainable development – Vidin” Association and Pro-Mehedinti Association

The implementation period is: February 2016 – July 2017

The general objective of the project: is to inform the population of the target area about wild life in protected areas and engage the people in concrete actions for protection of the environment in towns and Natura 2000 protected areas.

 

Project activities:

 

Project Results:

– studied wildlife in protected target areas

– reduced pollution in towns and protected areas;

– developed joint strategy for management of protected areas

 

Target Groups:

–        210 Local authorities, institutions, stakeholders from Romania and Bulgaria

–        20 scout and 600 students from Mehedinți and Vidin

–        800 volunteers from Mehedinți and Vidin participating in PLUMS FOR JUNK campaign[]

Tagged with: , , , , , , , , , , ,

- 6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>
6 Motive sa vizitezi zona transfrontaliera Mehedinti- Vidin

Proiectul “6 Motive sa vizitezi zona transfrontaliera Mehedinti- Vidin”

The project entitled: 6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area, Code PROIECT 15.2.1.006 is financed under INTERREG V-A Romania-Bulgaria Programme, this programme is financed by the European Union through the European Regional Development Fund and co-financed by Romania and Bulgaria through contributions from state budget and from project beneficiaries.

The project is implemented by Pro-Mehedinti Association in partnership with “Regional partnerships for sustainable development – Vidin” Association.

The implementation period is: February 2016 – September 2017

The general objective of the project: the contribution to the economical, social and cultural sustainable development of the Mehedinti-Vidin CBC area by means of joint actions focused on the touristic infrastructure, respectively the common design of key tourism products and services based on the natural and cultural heritage.

Project activities:

 

Project Results:

 

Target Groups:

[]

Tagged with: , , , , , ,

- Promovarea culturii antreprenoriale în regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov

Posted on by ProMehedinti
*/ ?>

Sorry, this entry is only available in Romanian.